70 Yb Ytterbium
Atommasse:
173,045
Fase (ved 25 °C):
Fast
Smeltepunkt:
819 °C / 1092 K
Kokepunkt:
1196 °C / 1469 K
Vis flere fakta
Gruppe:
3
Periode:
6
Blokk:
f
Elektronkonfigurasjon:
[Xe]6s<sup>2</sup>4f<sup>14</sup>
Tetthet (ved 25 °C):
6,965 g/cm³
Vis færre fakta

Ytterbium

Ytterbium er et mykt, sølvaktig metall. Metallet oksiderer sakte i luft, men oksidet er stabilt og danner dermed et beskyttende lag som hindrer videre oksidasjon. Metallet reagerer sakte med vann og løses enkelt i fortynna syrer.

Lantanoidene viser sterkt slektskap og har mye av de samme egenskapene. Historisk var det derfor vanskelig å skille disse grunnstoffene fra hverandre. Og det samme gjelder historien vi ønsker å fortelle på disse nettsidene. Her finner du en fellestekst om lantanoidene.

Anvendelser

Ytterbium har få anvendelser. Metallet benyttes som tilsetning til rustfritt stål. Dette styrker legeringen.

YbF3 er inert, ugiftig og slipper ikke igjennom røntgenstråler. Dette fluoridet vurderes derfor som en tilsats til plastfyllinger i tenner. Spormengder av fluor slippes fri kontinuerlig og dette gir tennene beskyttelse mot caries.

169Yb benyttes som en transportable røntgenkilde. Isotopen sender nemlig ut gammastråling som ligger nær bølgelengden til røntgenstråling. Det at disse røntgenkildene er transportable gjør at de benyttes av leger i uframkommelige områder samt på industriarbeidsplassser for eksempel for å teste metaller sveiset sammen med tanke på skjebnesvangre svakheter/defekter.

I kroppen

Grunnstoffet er et av fire som har fått sitt navn etter Ytterby utenfor Stockholm.

Historie

Sveitsiske Jean Charles Galissard de Marignac oppdaget grunnstoffet. Terbium og erbiumoksidene ble utvunnet fra yttriumoksid i 1843. Marignac utvant ytterbiums oksid fra erbiumoksid i 1878.

Metallet ble først fremstilt i 1937 ved reduksjon av kloridet med kalium i inert (ikke-reaktiv) atmosfære ved høye temperaturer. Egenskapene til metallet ble først karakterisert etter at en ren prøve var fremstilt i 1953.

Fremstilling

Ved reduksjon av kloridet med kalium i inert (ikke-reaktiv) atmosfære ved høye temperaturer. Ca. 50 tonn produseres årlig.

Forekomst

Ytterbium finnes i mange mineraler. Som for de andre lantanoidene er monazitt og bastnäsitt viktige mineraler. Disse er derfor beskrevet generelt i fellesteksten om lantanoidene. Begge disse mineralene inneholder imildertid lite ytterbium; monazitt 0.1 % og bestnäsitt så lite som 0.0006 %. Euxenitt og xenotime er andre ytterbium-holdige mineraler.

Kjemien

Ytterbium er et metall ved vanlig trykk, men omvandles til en halvleder ved 16 000 atmosfærer før det igjen blir et metall ved 40 000 atmosfærer. Dette har gjort at de elektriske egenskapene til metallet har blitt brukt til å måle trykkbølgene som dannes under kjernefysiske esplosjoner.