69 Tm Thulium
Atommasse:
168,93421
Fase (ved 25 °C):
Fast
Smeltepunkt:
1545 °C / 1818 K
Kokepunkt:
1950 °C / 2223 K
Vis flere fakta
Gruppe:
3
Periode:
6
Blokk:
f
Elektronkonfigurasjon:
[Xe]6s<sup>2</sup>4f<sup>13</sup>
Elektronegativitet:
1,25
Tetthet (ved 25 °C):
9,321 g/cm³
Vis færre fakta

Thulium

Thulium er et skinnende sølvaktig metall. Det er så mykt at det kan kuttes med kniv. Metallet er mer mostandsdyktig mot oksidering i luft enn de fleste andre sjeldne lantanoidene, men oksideres likevel sakte. Thulium reagerer med vann.

Lantanoidene viser sterkt slektskap og har mye av de samme egenskapene. Historisk var det derfor vanskelig å skille disse grunnstoffene fra hverandre. Og det samme gjelder historien vi ønsker å fortelle på disse nettsidene. Her finner du en felles tekst om lantanoidene.

Anvendelser

Thulium har få anvendelser.

Navn

Thulium er oppkalt etter Thule som var et geografisk begrep i gresk og romersk mytologi. Thule betegnet et sted langt mot nord, og ble først brukt av den greske oppdageren Pytheas fra Massalía (Marseille), rundt år 330 f.Kr. Thule lå seks dagers reise nord for Storbritannia. Han beskrev islagte hav og midnattssolen.

Vergil brukte i ´Georgica´ begrepet Thule for å angi yttergrensen til keiserens rike. Ultima Thule eller l'Estrema Thule var sa et sted «bortenfor verdens grenser». Noen mener dette beskrev vestkysten av Norge, mens andre tror dette var Shetland, Færøyene eller Island. 

Utsnitt fra Carta Marina av Olaus Magnus.

Historie

Thuliumoksid ble først isolert i 1879 av Per Teodor Cleve i Uppsala. Cleve tok utgangspunkt i erbium og utvant holmium i 1878 og så thulium året etter.

En ren prøve ble fremstilt i 1911 av amerikanske Theodore William Richards. Han gjorde 15 000 rekrystalliseringer av thuliumbromate for å bestemme atomvekten nøyaktig.

Fremstilling

Det produseres ca. 50 tonn Tm2O3 årlig.

Forekomst

Thulium finnes i mange mineraler. Som for de andre lantanoidene er monazitt og bastnäsitt viktige mineraler. Disse er derfor beskrevet generelt i fellesteksten om lantanoidene. Begge disse mineralene inneholder imidlertid lite thulium; monazitt 0,002 % og bestnäsitt så lite som 0.0008 %.