37 Rb Rubidium
Atommasse:
85,4678
Fase (ved 25 °C):
Fast
Smeltepunkt:
39 °C / 312 K
Kokepunkt:
688 °C / 961 K
Vis flere fakta
Gruppe:
1
Periode:
5
Blokk:
s
Elektronkonfigurasjon:
[Kr]5s<sup>1</sup>
Elektronegativitet:
0,82
Tetthet (ved 25 °C):
1,532 g/cm³
Vis færre fakta
Foto: Øystein Foss, UiO

Rubidium

Rubidium har fått navnet sitt fordi det gir en dyp, rødlilla farge når du varmer opp litt av stoffet over en gassflamme. Den brukes av og til i fyrverkeri for å få den samme fargen der,

Innholdsfortegnelse

Anvendelser

Rubidium har ingen betydelige anvendelser, men det kan brukes i fotoelektriske celler og som getter-materiale.

Rubidium er vanskelig å fremstille rent, og det gjøres fra konsentrater fra biprodukter fra fremstilling av andre alkalimetaller. Prosessen er meget tids- og arbeidskrevende. Når rubidiumforbindelsene er renset fremstilles rubidium ved elektrolyse eller termisk spaltning og reduksjon.

Rubidium forteller oss hvor gammel jorden er

Det er mange radioaktive grunnstoffer som kan brukes til datering. Karbon-14 har en halveringstid på 5730 år og kan brukes til aldersbestemmelse til ca 25 000 år tilbake i tid. Uran-238 har en halveringstid på mer enn 4 milliarder år, mens rubidium-87 har en halveringstid på 48 milliarder år.

Når radioaktive rubidium-87 atomer omdannes til datterkjerner av strontium-87 så vil begge konsentrasjonen følge eksponensielle funksjoner med tid. Rubidium-87 kan derfor hjelpe oss å bestemme jordas alder.

I miljøet

Lepidolitt fra Tørdal i Telemark.
Foto: Rune Selbekk, Naturhistorisk museum, UiO.

Naturlig rubidium er en blanding av to isotoper, én stabil, 85Rb (72,15 %), og én radioaktiv, 87Rb (27,85 %). 87Rb har en halveringstid på 4,81∙1010 år. Den omdannes til 87Sr og da den har eksistert siden jordens dannelse, kan den brukes til datering av rubidiumholdige bergarter.

Rubidium er som de andre alkalimetallene et reaktivt grunnstoff og forekommer derfor ikke rent i naturen. Det er ikke hovedbestanddel i noe mineral, men finnes i små konsentrasjoner i mineraler med alkalimetallene, særlig sammen med kalium. De mest kjente mineraler som inneholder rubidium er lepidolitt, KLi2Al[(F,OH)2|Si4O10]K(Li,Al)3[(F,OH)2|AlSi3O10], som kan inneholde opp til-1,5 % rubidium, karnalitt, KCl∙MgCl2∙6H2O, som kan inneholde fra 0,02 % til 0,15 % rubidium samt leucitt og pollucitt.

Navn

Rubidium betyr dypest rød, og rubidium har fått navnet sitt etter den sterkeste av grunnstoffets spektrallinjer, som er dyp rød

Historie

Londonitt fra Madagaskar.
Foto: Rune Selbekk, Naturhistorisk museum, UiO.

Både rubidium og cesium ble oppdaget av R. W. Bunsen og G. R. Kirchhoff. Første tegn på begge grunnstoffer så de med deres spektroskop, og begge grunnstoffene fikk derfor navn etter den sterkeste av deres spektrallinjer. Grunnstoffet med den kraftige røde linjen fikk navnet rubidium (dyp rød), og grunnstoffet med den kraftige blå linjen fikk navnet cesium (himmelblå).

Rubidium ble oppdaget i 1861 under undersøkelse av mineralet lepidolitt. Et annet rubidiumholdig mineral er londonitt.