76 Os Osmium
Atommasse:
190,23
Fase (ved 25 °C):
Fast
Smeltepunkt:
3033 °C / 3306 K
Kokepunkt:
5012 °C / 5285 K
Vis flere fakta
Gruppe:
8
Periode:
6
Blokk:
d
Elektronkonfigurasjon:
[Xe]6s<sup>2</sup>4f<sup>14</sup>5d<sup>6</sup>
Elektronegativitet:
2,20
Tetthet (ved 25 °C):
22,57 g/cm³
Vis færre fakta

Osmium

Osmium er et sølvliknende metall som tilhører platinagruppen. Osmium er metallet med størst tetthet, marginalt større enn tettheten til iridium. 1 liter av metallet (1 dm3) veier ved 20 oC 22.588 kg (Iridium veier 22.562 kg). Samme mengde gull veier ikke mer enn 19.3 kg.

Innholdsfortegnelse

Anvendelser

Metallet benyttes i noen få legeringer som er ekstremt harde og også motstandsdyktige mot korrosjon. Ir-Os legeringer benyttes for eksempel i de små kulene i spissen på (dyre) fyllepenner. Hardheten sørger for lang levetid. Korrosjonsbestandigheten betyr at pennen kan være fuktig hele tiden.

Tidligere har osmium blitt brukt i glødetråden i elektriske pærer. Firmaet OSRAM benyttet en legering av OSmium og wolfRAM i sine lyspærer.

Osmiumtetraoksid i sin tid ble benyttet av rettsmedisinere for å tydliggjøre fingeravtrykk. Fett i fingeravtrykket fører til at svart osmiumdioksid avsettes og skaper et klart mønster.

Navn

Navnet er avledet av det greske ordet osme som betyr lukt. Metallet reagerer med oksygen i lufta og danner osmiumtetraklorid som smelter ved 40 oC. Damptrykket over dette oksidet er dermed stort nok til at vi kjenner gassens skarpe, irriterende lukt.

Historie

Osmium ble oppdaget av Engelske S. Tennant i 1803. Han løste platina i fortynna kongevann og så at ikke alt metallet ble løst. Tennant trodde ikke på tidligere rapporter som påstod at det gjenværende faste stoffet var grafitt og analyserte bunnfallet videre. Nøye arbeid viste at det gjenværende stoffet inneholdt to tidligere ikke identifiserte metaller. Han gav disse navnene iridium og osmium.

Forekomst

Iridosmium fra Tasmania.
Foto: R. Selbekk, Naturhistorisk museum, UiO

Dyrere enn gull

Osmium finnes gedigent eller i legeringer med iridium. Legeringene utgjør en liten bestanddel av enkelte bergarter i Russland og i Nord og Sør-Amerika. Etter mange millioners år forvitring finner man disse metallpartiklene i elvesand. I tillegg finnes det små mengder osmium i nikkelholdige årer. En viktig forekomst finnes i Ontario, Kanada. Her produseres osmium som et biprodukt ved fremstillingen av nikkel. Men produksjonen pr. år er på mindre enn 1000 kg og osmium er derfor dyrt; dyrere enn gull. 

Osmium har syv naturlig forekommende isotoper hvorav osmium-192 er den mest vanlige (41 %).