102 No Nobelium
Atommasse:
259
Fase (ved 25 °C):
Fast
Smeltepunkt:
828 °C / 1101 K
Vis flere fakta
Gruppe:
3
Periode:
7
Blokk:
f
Elektronkonfigurasjon:
[Rn]7s<sup>2</sup>5f<sup>14</sup>
Elektronegativitet:
1,3
Vis færre fakta

Nobelium

Nobelium er et radioaktivt metall. Det er produsert så lite nobelium totalt i verden at man ikke vet mye om stoffets egenskaper.

Innholdsfortegnelse

Anvendelser

Nobelium har ingen anvendelsesområder, annet enn forskning på de tyngste grunnstoffene.

I kroppen

Nobelium er giftig og radioaktivt, men eksisterer i for liten grad til å utgjøre noen fare. Bare personell i laboratorier hvor det jobbes med de tyngste stoffene er utsatt for noen særlig mengde.

Navn

Nobelium er oppkalt etter Alfred Nobel, oppfinneren av dynamitt og grunnlegger av fondet for utdeling av nobelprisene. De svenske forskerene som først fremstilte Nobelium ga det nye stoffet navn etter sin landsmann, Alfred Nobel. Amerikanerne som fikk æren for Nobelium valgte å beholde navnet de svenske forskerene hadde gitt det nye stoffet.

Historie

Nobelium ble først rapportert fremstilt i 1957 av en forskningsgruppe i Sverige, med en isotop med 10 minutters halveringstid. En forskningsgruppe ved Berkeley, Ghiorso og medarbeidere, prøvde å gjenta forsøket, men fikk det ikke til - de fant imidlertid en annen isotop av grunnstoffet. Et medlem av gruppen var nordmannen Torbjørn Sikkeland. En tredje forskningsgruppe, i Russland, fikk samme resultat som den amerikanske, og æren for fremstilling av grunnstoff 102 tilfalt til slutt den amerikanske forskningsgruppa.

Kjemien

Det er framstilt 13 isotoper av nobelium, hvor 259No er den mest stabile med 58 minutters halveringstid.