60 Nd Neodym
Atommasse:
144,242
Fase (ved 25 °C):
Fast
Smeltepunkt:
1021 °C / 1294 K
Kokepunkt:
3100 °C / 3373 K
Vis flere fakta
Gruppe:
3
Periode:
6
Blokk:
f
Elektronkonfigurasjon:
[Xe]6s<sup>2</sup>4f<sup>4</sup>
Elektronegativitet:
1,14
Tetthet (ved 25 °C):
6,80 g/cm³
Vis færre fakta
Foto: Øystein Foss, UiO

Neodym

Neodymbaserte magneter finner du overalt. Disse benyttes i mikrofoner, i høytalere og i de små elektromotorene som styrer dørlåser og elektriske vindusruter i bilen. Magnetene består av neodym, jern og bor, har sammensetning Nd2Fe14B og er 1000 ganger så sterke som en vanlig magnet.

Lantanoidene viser sterkt slektskap og har mye av de samme egenskapene. Historisk var det derfor vanskelig å skille disse grunnstoffene fra hverandre. Og det samme gjelder historien vi ønsker å fortelle på disse nettsidene. Her finner du en fellesartikkel om lantanoidene.

Anvendelser

Du finner neodym-magneter i mikrofoner
Foto: Colourbox

Neodym legert med jern og bor (Nd2Fe14B) brukes som nevnt i innledningen for å lage kraftige permanentmagneter.  Metallisk neodym har utover det til nå få anvendelser, men er i spesielle tilfeller brukt som legeringstilsetning, bl.a. til magnesiumlegeringer.

Neodymoksid og -klorid blir brukt til å farge glass, emalje og porselen for å motvirke jernfarger i disse og til fremstilling av blåfiolette neophanglass. Dette glasset holder tilbake ultrafiolett lys og deler av sollyset; det har også sterke absorpsjonsbånd i gult og blir brukt i beskyttelsesbriller for sveisere og glassblåsere for å filtrere ut den gule natriumlinjen i flammer. Spor av neodymoksid blir dessuten brukt ved fremstilling av kunstige edelstener og som tilsetning til krystaller (f.eks. yttriumvanadat) eller til glass for bruk i laserteknikken.

I kroppen

Neodym har ingen biologisk rolle og metallet finnes i små konsentrasjoner i kroppen. Løselige salter er mildt giftige ved inntak. Støv av salter og også metallpulver irriterer skinn og tårekanaler.

Navn

Navnet er avledet fra gresk. Prasios didymos betyr grønn tvilling og viser til at grunnstoffet var et av to grunnstoff som ble funnet i det som lenge var antatt å være et grunnstoff og som ble kalt didymium. Dydimium ble rapportert i 1841 av svenske Carl Mosander. Han hadde funnet to grunnstoff skjult i cerium; lantan og didymium. Først 41 år senere viste atomspektret at didymium ikke var et grunnstoff men en blanding av to. Karl Auer fra Wien var mannen som i 1885 skulle klare å separere dette antatte grunnstoffet i oksidene til to nye grunnstoffer: neodym og praseodym.

Metallisk neodym ble først fremstilt i 1925.

Fremstilling

Det produseres lite neodym metall, men størrelsesorden 7000 tonn neodymoksid pr år.

Forekomst

Neodym finnes i mange mineraler. Som for de andre lantanoidene er de viktigste mineralene monazitt og bastnäsitt. Disse er derfor beskrevet generelt i fellesteksten om lantanoidene.

Kjemien

Neodym er et sølvhvitt metall som på samme måte som praseodym oksiderer i luft og reagerer med vann. Oksidet skaller lett av og metallet må derfor oppbevares i organiske væsker.

Mens de andre lantanoidene stort sett i forbindelser finnes i oksidasjonstrinn tre, finnes nedodym i to, tre og fireverdig tilstand.

Lantanoidene viser sterkt slektskap og har mye av de samme egenskapene. Historisk var det derfor vanskelig å skille disse grunnstoffene fra hverandre. Og det samme gjelder historien vi ønsker å fortelle på disse nettsidene. Derfor finner du en fellestekst om lantanoidene .