101 Md Mendelevium
Atommasse:
258
Fase (ved 25 °C):
Fast
Smeltepunkt:
828 °C / 1101 K
Vis flere fakta
Gruppe:
3
Periode:
7
Blokk:
f
Elektronkonfigurasjon:
[Rn]7s<sup>2</sup>5f<sup>13</sup>
Elektronegativitet:
1,3
Vis færre fakta

Mendelevium

Mendelevium er et radioaktivt metall. Det er produsert så lite mendelevium totalt i verden at man ikke vet mye om stoffets egenskaper.

Anvendelser

Mendelevium har ingen anvendelsesområder, annet enn forskning på de tyngste grunnstoffene.

I kroppen

Mendelevium er giftig og radioaktivt, men eksisterer i for liten grad til å utgjøre noen fare. Bare personell i laboratorier hvor det jobbes med de tyngste stoffene er utsatt for noen særlig mengde.

Navn

Mendelevium er oppkalt etter Dmitrij Mendelejev, grunnleggeren av periodesystemet.

Historie

Mendelevium ble fremstilt første gang i Berkeley i 1955, av Thompson og medarbeidere.

Fremstilling

De bombarderte 253Es atomer med alfapartikler akselerert i en syklotron. Det ble dannet 256Md.

Kjemien

Det er fremstilt 15 isotoper av mendelevium, hvor 258Md er den mest stabile med en halveringstid på 51 dager.