109 Mt Meitnerium
Atommasse:
276
Fase (ved 25 °C):
Fast
Vis flere fakta
Gruppe:
9
Periode:
7
Blokk:
d
Elektronkonfigurasjon:
[Rn]7s<sup>2</sup>5f<sup>14</sup>6d<sup>7</sup>
Vis færre fakta

Meitnerium

Meitnerium er et av de supertunge grunnstoffene som bare kan lages i spesielle laboratorier.

Innholdsfortegnelse

Navn

Meitnerium er oppkalt etter fysikeren Lise Meitner, som var med på oppdagelsen av fisjon. Mange mener hun burde fått del i Nobelprisen som ble gitt Otto Hahn for nettopp denne oppdagelsen. Lise Meitner døde tredve år før grunnstoff 109 fikk hennes navn, men ville nok ha vært vel så fornøyd med det som med en Nobelpris!

Historie

Meitnerium ble første gang laget av tyske forskere i 1982, i Darmstadt i Tyskland.

Kjemien

I dag kjenner vi fem isotoper av meitnerium. Det tyngste har en gjennomsnittelig levetid på nesten et sekund. Grunnstoffet har aldri vært undersøkt kjemisk.