103 Lr Lawrencium
Atommasse:
262
Fase (ved 25 °C):
Fast
Smeltepunkt:
1627 °C / 1900 K
Vis flere fakta
Gruppe:
3
Periode:
7
Blokk:
f
Elektronkonfigurasjon:
[Rn]7s<sup>2</sup>5f<sup>14</sup>7p<sup>1</sup>
Vis færre fakta

Lawrencium

Lawrencium er et radioaktivt metall. Det er produsert så lite lawrencium totalt i verden at man ikke vet mye om stoffets egenskaper.

Anvendelser

Lawrencium har ingen bruksområder.

I kroppen

Lawrencium er giftig og radioaktivt, men eksisterer i for liten grad til å utgjøre noen fare. Bare personell i laboratorier hvor det jobbes med de tyngste stoffene er utsatt for noen særlig mengde.

Navn

Lawrencium er kalt opp etter Ernest O. Lawrence, som utviklet syklotronen.

Historie

Lawrencium ble først fremstilt av Ghiorso og medarbeidere i 1961, ved Berkeley i California. Et medlem av gruppen var nordmannen Torbjørn Sikkeland.

Fremstilling

En liten mengde californium ble bombardert med bor-ioner som var akselerert til høy hastighet ved en lineærakselerator, kjernene smeltet sammen og formet lawrencium.

Kjemien

11 isotoper er fremstilt, den mest stabile er 262Lr med 216 minutters halveringstid.