87 Fr Francium
Atommasse:
223
Fase (ved 25 °C):
Fast
Vis flere fakta
Gruppe:
1
Periode:
7
Blokk:
s
Elektronkonfigurasjon:
[Rn]7s<sup>1</sup>
Elektronegativitet:
0,70
Vis færre fakta

Francium

Francium er et meget sjeldent grunnstoff. Det finnes mindre enn en kilo i hele jordens skorpe. Metallet finnes i minimale mengder i alle uranmineraler.

Anvendelser

Francium har en halveringstid på 22 minutter, så det har ingen praktisk anvendelse.

Navn

Francium er oppkalt etter Frankrike.

Historie

Da francium ble oppdaget i 1939 manglet vi kjennskap til kun 3 av de 92 grunnstoffene som finnes naturlig på jorden. Astat ble funnet året etter, mens promethium først ble påvist i 1945.

Mange hadde forsøkt, og trodd, at de hadde funnet francium – forsøkene hadde gitt produkter som forskerne selv mente skulle plasseres under cesium i periodesystemet.

Navn som russium, alcalinium, virginium og moldavium hadde blitt foreslått.

Grunnen til at mange lette etter grunnstoffet skyldes periodesystemet far, Mendeleev. Da han i 1869 foreslo det moderne periodesystemet lot han det stå igjen åpne plasser til grunnstoffer som enda ikke var identifisert, men som han forutså skulle oppdages.

De syv tomme plassene ble fylt ett etter ett og dette var resultater som virkelig underbygde systematikken som tross alt var kontroversiell den gang. Francium var det siste grunnstoffet av disse syv som ble identifisert.

Den første som fant francium var Marguerite Perey (som 10 år tidligere, som 20 åring, hadde fått jobb som laboratorieassistent hos ekteparet Curie), som oppkalte grunnstoffet etter sitt fedreland Frankrike, og disputerte med en avhandling om dette grunnstoffet rett etter krigen. Oppdagelsen ble gjort ved Curie-instituttet i Paris ved å studere henfallet av actinium. 99 % av actinium henfaller til thorium, men 1 % henfaller til francium.

Fremstilling

For å kunne studere francium må det fremstilles kunstig. Dette gjøres ved å utsette radium-226 for nøytroner for å få radium-227. Radium-227 omdannes til actinium-227 ved å sende ut et elektron (betastråling). Actinium-227 omdannes til francium-223 ved utsendelse av helium.

Ikke mange laboratorier har mulighet for å bestråle radium-226 med nøytroner, så i stedet kjøper de en ”ku”. En ”ku” er en beholder med actinium-227, og francium ”melkes ut” ved å skylle beholderen med en væske som oppløser francium-forbindelser, men ikke actinium-forbindelser.

Forekomst

Francium er meget sjeldent. Det menes at dersom man gravde gjennom hele jordskorpen og fant alt naturlig francium, ville man finne ca. 30 g.