100 Fm Fermium
Atommasse:
257
Fase (ved 25 °C):
Fast
Smeltepunkt:
1527 °C / 1800 K
Vis flere fakta
Gruppe:
3
Periode:
7
Blokk:
f
Elektronkonfigurasjon:
[Rn]7s<sup>2</sup>5f<sup>12</sup>
Elektronegativitet:
1,3
Vis færre fakta

Fermium

Fermium er et radioaktivt metall. Det er ikke produsert store nok mengder fermium til å undersøke stoffets egenskaper noe særlig.

Innholdsfortegnelse

Anvendelser

Fermium er veldig dyrt og vanskelig å fremstille, og har ingen bruksområder annet enn spesiell forskning.

I kroppen

Fermium er giftig og radioaktivt, og kan være farlig hvis man utsettes for det. Fermium eksisterer imidlertid stort sett bare i laboratorier, i forbindelse med spesiell forskning på de tyngste grunnstoffene.

Navn

Fermium er oppkalt etter kjernefysikeren Enrico Fermi.

Historie

Fermium ble identifisert av Ghiorso og medarbeidere i 1952 fra produkter etter prøvesprengning av hydrogen-bomben. Det var 255Fm de fant, dannet ved at 238U reagerte med og absorberte 17 nøytroner. Alle de tyngste grunnstoffene som ble oppdaget på denne tiden kunne ha mulige bruksområder innen våpenproduksjon. På grunn av den kalde krigen var det mye hemmelighetskremmeri rundt våpenproduksjon, og oppdagelsen av fermium ble derfor holdt hemmelig til 1955, i likhet med oppdagelsen av einsteinium.

Kjemien

Det er fremstilt 17 isotoper av fermium, hvor 257Fm er den mest stabile med 100 dagers halveringstid.