68 Er Erbium
Atommasse:
167,259
Fase (ved 25 °C):
Fast
Smeltepunkt:
1497 °C / 1770 K
Kokepunkt:
2868 °C / 3141 K
Vis flere fakta
Gruppe:
3
Periode:
6
Blokk:
f
Elektronkonfigurasjon:
[Xe]6s<sup>2</sup>4f<sup>12</sup>
Elektronegativitet:
1,24
Tetthet (ved 25 °C):
9,066 g/cm³
Vis færre fakta

Erbium

Erbium er et sølvaktig metall som reagerer sakte med oksygen og vann, og som løser seg i syrer.

Lantanoidene viser sterkt slektskap og har mye av de samme egenskapene. Historisk var det derfor vanskelig å skille disse grunnstoffene fra hverandre. Og det samme gjelder historien vi ønsker å fortelle på disse nettsidene. Her er en fellestekst om lantanoidene.

Innholdsfortegnelse

Anvendelser

Erbium og erbiumforbindelser har flere viktige anvendelser.Det er kun ett tilsetningsstoff som farger glass rosa; erbiumoksid. Det er nemlig få stoffer som absorberer kun en liten del av den grønne delen av det synlige lyset. Dette gir forbindelsen den komplementære rosa fargen. Mesteparten av de 500 tonn erbium som produseres hvert år er i form av Er2O3. Oksidet benyttes som fargestoff også i keramikk og ved glassering.

De store magnetene i MR-instrumenter krever kjøling med flytende helium. For å redusere driftsutgifter benyttes legeringer som er gode varmeledere. En slik legering er Er3Ni.

En laser basert på erbium benyttes medisinsk siden den har en bølgelengde som absorberes godt av vann. Fordelen er at dette reduserer muligheten for overoppvarming ved behandling.

Optiske fibre dopes også med erbium for å forsterke signalene som sendes gjennom kabelen.

Navn

Erbium har fått sitt navn etter Ytterby utenfor Stockholm.

Historie

Erbium ble oppdaget i 1843 av Carl Gustav Mosander, Stockholm, Sverige. Han utvant både det rosa erbiumoksidet og det gule terbiumoksidet fra yttriumoksid. Ytterbiumoksid ble utvunnet fra erbiumoksid 35 år senere, før så scandium ble påvist i 1879.

Metallet ble fremstilt først i 1934 av Klemm og Bommer. De reduserte erbiumklorid med kaliumgass.

Forekomst

Erbium finnes i mange mineraler. Som for de andre lantanoidene er mineralene monazitt og bastnäsitt viktige. Disse er derfor beskrevet generelt i fellesteksten om lantanoidene. Men erbium-innholdet i disse mineralene er relativt lavt. Bedre kilder er xenotim (i hovedsak et yttriumfosfat) og euxenitt (et komplisert mineral som inneholder en rekke grunnstoffer).