99 Es Einsteinium
Atommasse:
252
Fase (ved 25 °C):
Fast
Smeltepunkt:
860 °C / 1133 K
Vis flere fakta
Gruppe:
3
Periode:
7
Blokk:
f
Elektronkonfigurasjon:
[Rn]7s<sup>2</sup>5f<sup>11</sup>
Elektronegativitet:
1,3
Vis færre fakta

Einsteinium

Einsteinium er et radioaktivt metall. Det er produsert så lite einsteinium totalt i verden at man ikke vet mye om stoffets egenskaper.

Innholdsfortegnelse

I kroppen

Einsteinium er giftig og radioaktivt, men eksisterer i for liten grad til å utgjøre noen fare. Bare personell i laboratorier hvor det jobbes med de tyngste stoffene er utsatt for noen særlig mengde.

Navn

Einsteinium er kalt opp etter Albert Einstein.

Historie

Einsteinium ble identifisert av Ghiorso og medarbeidere i 1952 i Berkeley, fra produkter etter prøvesprengning av hydrogen-bomben. Det var 253Es de fant, dannet ved at 238U reagerte med og absorberte 15 nøytroner. Alle de tyngste grunnstoffene som ble oppdaget på denne tiden kunne ha mulige bruksområder innen våpenproduksjon. På grunn av den kalde krigen var det mye hemmelighetskremmeri rundt våpenproduksjon, og oppdagelsen av einsteinium ble derfor holdt hemmelig til 1955.

Kjemien

Det er identifisert 19 isotoper av einsteinium, hvor 252Es er den mest stabile med en halveringstid på 472 dager. Det eneste bruksområdet er forskning.