96 Cm Curium
Atommasse:
247
Fase (ved 25 °C):
Fast
Smeltepunkt:
1345 °C / 1618 K
Kokepunkt:
3110 °C / 3383 K
Vis flere fakta
Gruppe:
3
Periode:
7
Blokk:
f
Elektronkonfigurasjon:
[Rn]7s<sup>2</sup>5f<sup>7</sup>6d<sup>1</sup>
Elektronegativitet:
1,3
Tetthet (ved 25 °C):
13,51 g/cm³
Vis færre fakta

Curium

Curium er et radioaktivt, sølvfarget metall. Det finnes ikke i naturen, men 19 forskjellige isotoper er blitt fremstilt i laboratorier. Curium er kjemisk ganske reaktivt.

Anvendelser

På grunn av de svært små mengdene det er mulig å fremstille, har curium få bruksområder. Det kan brukes som batteri i satelitter og ubetjente romstasjoner, ved å benytte varmeutviklingen som oppstår på grunn av strålingen, ca. 3 W pr. gram. Det er imidlertid 238Pu som brukes mest til dette. 242Cm ble også brukt under måneferder, for å bestemme hva månens overflate besto av. Månesteiner ble bombardert med alfa-stråling fra 242Cm, og analyse av hvordan strålingen ble absorbert og spredt ga opplysninger om sammensetningen av steinene.

I kroppen

Strålingen fra curium er hovedsakelig alfa-stråling, som er ganske ufarlig så lenge det ikke kommer inn i kroppen. Curium er beinsøkende, det vil si at curium som kommer inn i kroppen vil samle seg opp i beinvev. Her kan radioaktiviteten gjøre skade på beinmargen, og hemme dannelse av røde blodlegemer. Det kan altså være farlig å bli utsatt for curium, de som jobber med stoffet må derfor utvise forsiktighet. Det er generelt farligere å innånde curiumholdig luft, enn å få det i seg gjennom mat.

I miljøet

Curium er giftig og radioaktivt. Forurensing fra curium er ikke noe miljøproblem, men noe curium finnes i atmosfæren fra testing av kjernefysiske våpen i atmosfæren, og fra våpenproduksjon.

Navn

Curium er oppkalt etter Marie og Pierre Curie, to av pionerene i forskning på radioaktivitet.

Marie Curie og Pierre Curie står i laboratoriumet
Marie og Pierre Curie i sitt laboratorium i Paris

Historie

Curium ble første gang produsert og identifisert av Seaborg og medarbeidere i 1944 ved 60-tommers syklotronen ved universitetet i California. Det er fremstilt veldig lite curium totalt, men av isotopene 242Cm og 244Cm er det lagd noen gram, som gjør det mulig å undersøke stoffets egenskaper.

Fremstilling

Bombardering av plutonium med helium-atomer dannet 242Cm.

Kjemien

Den mest stabile curiumisotopen er 247Cm, med halveringstid på 16 millioner år.