98 Cf Californium
Atommasse:
251
Fase (ved 25 °C):
Fast
Smeltepunkt:
900 °C / 1173 K
Vis flere fakta
Gruppe:
3
Periode:
7
Blokk:
f
Elektronkonfigurasjon:
[Rn]7s<sup>2</sup>5f<sup>10</sup>
Elektronegativitet:
1,3
Tetthet (ved 25 °C):
15,1 g/cm³
Vis færre fakta

Californium

Californium er et radioaktivt metall. Det finnes ikke i naturen, men 19 forskjellige isotoper er blitt fremstilt i laboratorier. Californium er ikke fremstilt i elementær form, så man kan ikke si noe om fargen på det rene metallet, men det er antageligvis sølvfarget hvitt eller grått.

Anvendelser

Californium brukes som nøytronkilde i en analysemetode som heter nøytronaktivering, blant annet for å finne gull- og sølvårer. Veldig dyr og vanskelig fremstilling begrenser bruken av californium.

Når californium brukes som nøytronkilde er det isotopen 252Cf som brukes. Den er en veldig sterk nøytronkilde. Atomene fisjonerer spontant og det sendes ut nøytroner. Et mikrogram (0,000001 g) 252Cf sender ut hele 170 millioner nøytroner i minuttet. 

I kroppen

Californium må behandles med stor varsomhet på grunn av sterk nøytronstråling. For eksempel i reaktorbrensel er det viktig å holde et øye med mengden av californium tilstede.

I miljøet

Som andre actinider er californium et stoff som bare fremstilles i svært små mengder. Det utgjør derfor ikke noen fare for miljøet.

Navn

Californium er kalt opp etter California, hvor stoffet ble identifisert første gang ved Berkeley-universitetet.

Historie

Californium ble fremstilt for første gang av Thompson og medarbeidere i 1950. 

Fremstilling

242Curium ble bombardert med alfa-partikler akselerert i en syklotron.

Forekomst

Californium finnes ikke naturlig på jorda. Men det finnes andre steder i universet - man kan finne spor etter californium i spektra fra supernovaer.

Kjemien

Det er fremstilt 19 forskjellige isotoper, hvor 251Cf er den mest stabile med halveringstid på 898 år.