Smeltepunkt

Smeltepunktet til et stoff er den temperaturen der stoffene smelter, altså går fra fast til flytende fase.

Smeltepunktfilter i både celsius og kelvin

Filteret for smeltepunkt finnes i to ulike temperaturskalaer, ceslsiusskalaen og kelvinskalaen. For hver skala er grensene mellom kategoriene satt slik at det blir noenlunde runde tall på den temperaturskalen som brukes. Derfor er kategoriene litt ulike i de to filtrene, og noen grunnstoffer vil skifte farge avhengig av hvilket filter som brukes. 

Publisert 18. feb. 2019 22:56 - Sist endret 20. feb. 2019 09:05