Atommasse

Atommassen angir massen til ett atom av grunnstoffet. Atommasse måles i atommasseenheter, som også kalles units (u).

Hva bidrar til atomets masse?

Massen til ett atom bestemmes hovedsakelig av hvor mange protoner og nøytroner atomet har i kjernen. Protoner og nøytroner har omtrent samme masse, men hvis du regner svært nøyaktig, er nøytroner litt tyngre enn protoner. Ett elektron veier omtrent 1/2000 av et proton eller nøytron, og bidrar lite til atommassen. 

Hva er atommasseenheter/units?

For å bestemme hvor mye en atommasseenhet er, har man tatt utgangspunkt i 12C, et karbonatom som har 6 protoner og 6 nøytroner i kjernen. Så har man sagt at en atommasseenhet er 1/12 av det. Ett 12C-atom veier altså nøyaktig 12 u. I praksis betyr det at 1 atommasseenhet tilsvarer en masse midt mellom protonets og nøytronets masse. 

Publisert 18. feb. 2019 22:53 - Sist endret 20. feb. 2019 08:56