Forekomst i atmosfæren

Dette filteret viser hvilke grunnstoffer som finnes i atmosfæren, altså luften rundt oss. Mengdene er angitt i ppm, som står for parts per million. Tallene angir altså hvor mange atomer det er av ett bestemt grunnstoff i 1 million atomer i luften.

Publisert 18. feb. 2019 23:03 - Sist endret 20. feb. 2019 07:56