Ressursknapphet

Dette filteret viser faren for at det oppstår mangel på noen av de 90 grunnstoffene som finnes naturlig på jorden. Både jordbruk, industri og moderne teknologi krever betydelige mengder av ulike grunnstoffer. Har vi nok? Nedenfor finner du en nærmere beskrivelse av de ulike kategoriene.

Beskrivelse av kategoriene

God tilgjengelighet: Dette grunnstoffet finnes det rikelig av i overskuelig fremtid. 

Begrenset tilgjengelighet: Det finnes begrensede mengder av dette grunnstoffet, men vi har foreløpig nok til å dekke våre behov. Det kan enten skyldes at det er ganske store mengder av grunnstoffet tilgjengelig, eller at vi ikke bruker så mye av det. 

Økende fare for mangel: Det finnes begrensede mengder av dette grunnstoffet, og bruken er økende. Her er det viktig å følge med på utviklingen og se på muligheter for gjenvinning.

Alvorlig fare for mangel: Det er fare for at vi slipper opp for dette grunnstoffet i løpet av de nærmeste 100 årene. Vi må finne ut hvordan vi kan begrense bruken, resirkulere og/eller erstatte grunnstoffet med andre stoffer med bedre tilgjengelighet.

Finnes ikke i naturen: Dette er grunnstoffer som lages i laboratorier.

Publisert 18. feb. 2019 23:05 - Sist endret 20. feb. 2019 09:06