Metalliske egenskaper

Dette filteret viser om grunnstoffet er et metall eller ikke. De aller fleste grunnstoffene er metaller, men noen er ikke-metaller. På grensen mellom metaller og ikke-metaller finnes det grunnstoffer med både metalliske og ikke-metalliske egenskaper. Slike grunnstoffer kalles ofte halvmetaller

Hva er metalliske egenskaper?

Grunnen til at vi er opptatt av om et grunnstoff er et metall, er at metaller har mange felles egenskaper som vi kaller metalliske egenskaper.

Metaller   

  • er blanke  
  • er sølvfargede
  • kan hamres til tynne plater eller trekkes ut til tråder
  • leder varme og strøm
  • smelter først ved høye temperaturer (?)

De fleste vet at det finnes metaller med andre farger enn sølv, for eksempel kobber og gull. På samme måte finnes det metaller som mangler andre egenskaper på listen. Tenk bare på kvikksølv som er flytende ved romtemperatur, det trenger helt klart ikke høy temperatur for å smelte. Likevel har de aller fleste metaller de fleste egenskapene på listen.

Hvorfor oppfører metaller seg som metaller?

Metaller gir lett fra seg elektronene i det ytterste skallet sitt. Det gjør at metallatomer ofte er bundet til hverandre med metallbindinger, der kjernen og de indre elektronene ligger pakket tett i tett som små kuler, mens ytterelektronene deles av alle atomene og kan bevege seg nokså fritt i metallet.

Publisert 18. feb. 2019 22:49 - Sist endret 20. feb. 2019 08:11