Kokepunkt

Kokepunktet til et stoff er den temperaturen der partiklene i stoffet får så mye energi at de går over i gassfase inne i selve stoffet og stiger opp til overflaten som bobler. 

Kokepunktfilteret finnes i to ulike temperaturskalaer, ceslsiusskalaen og kelvinskalaen. For hver skala er grensene mellom kategoriene satt slik at det blir noenlunde runde tall på den temperaturskalen som brukes. Derfor er kategoriene litt ulike i de to filtrene, og noen grunnstoffer vil skifte farge avhengig av hvilket filter som brukes. 

Publisert 18. feb. 2019 22:57 - Sist endret 20. feb. 2019 09:04