Forekomst i universet

Dette filteret viser hvike grunnstoffer som finnes i universet. Som du ser består universet først og fremst av hydrogen og helium. Mengden av andre grunnstoffer er ørliten i sammenligning. Mengdene er angitt i ppm, som står for parts per million. Tallene angir altså hvor mange atomer det er av ett bestemt grunnstoff i 1 million atomer i universet.

Publisert 18. feb. 2019 23:05 - Sist endret 20. feb. 2019 07:59