Forekomst i havet

Dette filteret viser hvilke grunnstoff du finner i havet. Ikke overraskende er det mest hydrogen og oksygen, men det er også større eller mindre mengder av mange andre grunnstoffer der. Mengden av hvert grunnstoff er oppgitt per liter havvann, altså hvor mye du finner i 1 liter havvann.

Publisert 18. feb. 2019 23:02 - Sist endret 20. feb. 2019 07:57