Elektronegativitet

Elektronegativitet er et mål på hvor sterkt et atom tiltrekker seg elektroner i en binding. Atomer av grunnstoff med høy elektronegativitet vil lett trekke til seg elektroner. Atomer av grunnstoff med lav elektronegativitet vil lett gi fra seg elektroner.

Det finnes ulike måter å måle elektronegativitet på, men det vanligste er å bruke en skala som går fra 0 til 4, der 4 er høyest elektronegativitet. 

Publisert 18. feb. 2019 22:57 - Sist endret 20. feb. 2019 08:57