Hydrogenforskning ved Kjemisk institutt

Ved Kjemisk institutt

Hydrogensamfunnet.
Copyright: Hydropole. Illustrasjon: Andreas Züttel.

Ved UiO forskes det på de tre store utfordringer i forbindelse med hydrogensamfunnet; nemlig fremstilling av hydrogen, lagring av hydrogen og effektiv utnyttelse av hydrogen.

Hydrogen kan fremstilles på mange forskjellige måter, f. eks. kan hydrogen tas fra metan (CH4 + O2 => CO2 + 2 H2), men dermed dannes CO2, og det vil man helst unngå. Hydrogen kan også fremstilles ved spaltning av vann (2 H2O => 2 H2 + O2). Her fremstilles oksygen som biprodukt, men det er ikke forurensende. Ved UiO forskes det på elektrolysører til spaltning av vann. En ny mulighet, hvor også forskere fra UiO deltar i forskningen, er å spalte vann direkte ved sollys i en fotokatalytisk reaksjon.

Lagring av hydrogen er også et problem. Hydrogen er veldig vanskelig å lagre, for det er en gass ved vanlig trykk og temperatur. Hydrogen (og metan) kan ikke kondenseres (gjøres flytende) ved vanlige temperaturer uansett hvor mye det trykkes sammen. Dette betyr at enten må man ha en veldig stor tank, eller så kan ikke bilen kjøre så langt uten opptankning. Begge muligheter byr på problemer. En annen mulighet er å lagre hydrogen ved høyt trykk, men dette er risikabelt. Derfor forskes det på hvordan hydrogen kan lagres sikkert og i store mengder i faste materialer. Ved UiO forskes det på to forskjellige typer lagring: Kryogen lagring (lagring ved lav temperatur) i MOF’er (metallorganiske strukturer) og lagring i metall. Lagring av hydrogen i metall er en sikker prosess, men det kan være vanskelig å få alt hydrogen ut av metallet. Kravene til materialer for hydrogenlagring er at det er mulig å bygge hydrogenlagringssystemer som inneholder minnst 6-10 vektprosent hydrogen. Dette målet er ennå ikke nådd.

Publisert 20. jan. 2019 08:56 - Sist endret 18. feb. 2019 20:41